Så odlar vi

Vi odlar ekologiskt – det vill säga utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det finns många fördelar med ekologisk odling. Bland annat undviker man att sprida gifter i naturen och minskar så klart också gifterna i grönsakerna vi sedan ska stoppa i oss. Det handlar också om att förbättra och bevara jorden. Istället för bekämpningsmedel försöker vi att använda oss av odlingssystem som motverkar sjukdomar, ogräs och skadedjur. Något som håller i längden, helt enkelt.

Ekologisk odling innebär att man bygger upp och ger näring till jorden, så att den i sin tur ger näringsrika grönsaker.

Jord är levande, i en god trädgårdsjord kryllar det av mikroliv och maskar. Lite förenklat kan man säga att man ”matar” mikrolivet och maskarna som finns i jorden genom att tillföra organiskt material. Mikrolivet bryter sedan ner näringen i mindre beståndsdelar som grödorna kan ta upp genom sina rotsystem.

Vi arbetar mot att Tillsammansodlingen ska bli mer självförsörjande på växtnäring så att vi inte blir beroende av att köpa in och transportera gödsel och annat organiskt material utifrån. I nuläget använder vi oss av de här metoderna:

Gödsel: Vi köper in brunnen hästgödsel från en gård i närheten. Vi har också använt oss av hönsgödsel i pelletsform, till de mest näringskrävande grödorna.

Gröngödsling: På ett av skiftena i växtföljden odlar vi gröngödsling. Vi sår också in fånggrödor i andra skiften efter skörd. Gröngödslingsväxterna vi använder oss av är bland annat perserklöver, alexandrinerklöver, honungsört och westerwoldiskt rajgräs.

Gödselvatten: Nässlor och Vallört innehåller mycket näring som man kan utvinna genom att lägga dem i vatten. Vi blandar gödselvatten i stora tunnor som vi sedan späder ut med vanligt vatten och häller över jorden och växterna.

Täckmaterial: Vi använder olika typer av täckmaterial, till exempel grönmassa från gröngödslingsskiftet och ensilage från trasiga balar som vi får av en bonde i närheten.

Kompost: Vi komposterar ogräs, löv och annat organiskt material som vi sedan använder som näringstillskott i odlingarna.

Levande jord

Vi rensar allt ogräs för hand, med hjälp av rensjärn, grävgrep och hjulhacka. Rotogräs som kvickrot och nässlor gräver vi upp och är noga med att få bort hela rotsystemet. Bästa tiden att gräva är tidig vår och sen höst när jorden är lättgrävd och det är tomt i landet. Ettåriga fröogräs som hårgängel och svinmålla kan man också konkurrera ut genom att täcka med ensilage och gräsklipp.

IMG_0449 IMG_9807

 

Mer om fördelarna med ekologisk odling kan du läsa här:

http://www.krav.se/om-krav/fordjupande-lasning/miljo/vilka-ar-miljofordelarna-med-ekologisk-odling/

http://www.fobo.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *