Monthly Archives: April 2013

Vårarbete

Arbetet på odlingen har dragit igång för våren. Innan värmen kommer och tjälen går ur jorden röjer och städar vi runt arbetsskjulet och fortsätter arbetet med att bygga nya komposter av gamla lastpallar. Snart nog är det dags att börja … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment