Vårbruket i full gång!

Sommarhallonen fick gödsel.

Gödsling av sommarhallon

Lisa och Anna hjälps åt.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *